Regulamin serwisu

Regulamin

TuWypoczniesz.pl.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I. Zasady ogólne korzystania z serwisu TuWypoczniesz.pl

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu.
 2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 3. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość zapoznania się i zamieszczania informacji na temat miejsc, w których można wypocząć.
 4. Niektóre funkcje lub obszary serwisu dostępne są jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy dokonali aktywacji konta w serwisie.

II. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji należy zaakceptować Regulamin i wypełnić formularz rejestracji podając: imię i nazwisko lub nazwę firmy, login, poprawny adres e-mail oraz hasło.
  Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link umożliwiający aktywację konta.
 3. W wyniku rejestracji tworzone jest konto, z którego Użytkownik może korzystać po zalogowaniu. Użytkownik w każdej chwili może zmienić własne dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail i hasło, umieszczone w swoim profilu.
 4. Wpisując dane osobowe do serwisu Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w sieci Internet.
 5. Użytkownik, który dokonuje rejestracji zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, i udostępnianie swoich danych przez serwis.
 6. Użytkownik może nieodwracalnie usunąć swoje konto po upływie przynajmniej 30 dni od daty rejestracji. W tym celu należy przesłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy. Przesłana wiadomość dotycząca usunięcia konta musi zawierać login konta oraz zostać wysłana z aktualnie powiązanego z kontem adresu e-mail.
 7. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie.

III. Działy i funkcjonalności serwisu

 1. Serwis składa się z ogólnodostępnej części, w której pojawiają się ogłoszenia, prezentacje firm i informacje zamieszczone przez Użytkowników i administrację serwisu. Dostęp do tych informacji nie wymaga rejestracji.
 2. Użytkownicy serwisu mają możliwość przesyłania artykułów, dodawania ogłoszeń i zamieszczania infomacji w bazie miejsc, w których można wypocząć.
 3. Administracja serwisu rezerwuje sobie prawo do przesyłania materiałów reklamowych firm współpracujących z serwisem.

IV. Zasady dodawania, edycji i usuwania ogłoszeń

 1. Dodanie ogłoszenia nie wymaga logowania się do serwisu.
 2. Ogłoszenie dodane przez niezalogowanego Użytkownika, nie może być przez niego po opublikowaniu edytowane oraz usunięte przed zakończeniem okresu publikacji.
 3. Tylko Użytkownicy, którzy dodali ogłoszenie po zalogowaniu się do serwisu mogą edytować i usuwać swoje ogłoszenia.
 4. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane przez Użytkownika do właściwej kategorii oraz wskazywać prawidłową lokalizację oferty.
 5. Treść ogłoszenia musi być zgodna z polskim prawem, nie może naruszać obowiązujących norm oraz zasad netykiety.
 6. Treść ogłoszenia powinna być poprawna ortograficznie i gramatycznie. Nie może zawierać wyłącznie słów kluczowych i nie powinna być pisana wyłącznie dużymi literami.
 7. Wielokrotne dodawanie ogłoszeń o tej samej treści jest zabronione.
 8. Administracja zastrzega sobie prawo do:
  • zmian o charakterze redakcyjnym w zamieszczonej przez Użytkownika ogłoszeniu,
  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z Regulaminem, a w przypadku Użytkowników notorycznie łamiących Regulamin blokowania kont.

VI Postanowienia końcowe

 1. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Użytkownikami, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na Użytkowniku.
 2. Informacje zawarte na stronach serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem.
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • niezgodność prezentowanych informacji z aktualnym stanem faktycznym,
  • zamieszczenie przez Użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
  • funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 4. Administracja zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, czasowego przerywania pracy serwisu, zaprzestania świadczenia usług w obecnym charakterze, a także jego likwidacji.
 5. Osoba stwierdzająca naruszenia Regulaminy powinna to zgłosić Administracji.